Soudci - rozhodčí

ProRodeo soudci neboli rozhodčí ProRodeo Czech Association rozhodují a posuzují westernové závody pořádané asociací PRCzA nebo organizacemi spolupracující s touto asociací. Mezi povinnosti soudců patří kontrola zajištění náležité péče o zvířata a jejich Welfare během soutěží.

Soudci se zavazují k tomu, že budou rozhodovat a posuzovat westernové soutěže dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zavazují se tímto také, že pokud si budou vědomi zneužívání zvířat, neprodleně to ohlásí pověřeným orgánům. Ti, jež se proviní, mohou být na místě vyloučeni nebo pokutováni PRCzA. Úloha ProRodeo soudce je považována za velice prestižní a seriózní činnost a dodržování pravidel a etických norem je nedílnou součástí výkonu funkce rozhodčího.

Zajištění humánního přístupu ke zvířatům je základní nepsaný kodex, který je považovaný za prioritní, proto je nezákonné zacházení se zvířaty v soutěžích PRCzA prakticky vyloučené. Za náročnou a obětavou prací nejen rozhodčích, ale i všech lidí v organizování soutěží ProRodea stojí snaha o maximálnízohlednění zásad Welfare zvířat.PRCzA úkolem je osvěta v oblasti etického přístupu ke zvířatům jako rovnocenným a rovnoprávným partnerům.

Patrik Dirn / Judging Administrative Assistant
+420 731 577 913

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení