Shrnutí

Pohoda zvířat je jedna z nejdůležitějších priorit PRCzA. Prosazování humánních zásad přístupu ke zvířatům nebylo donedávna příliš populární. Postupem času, společně s tím, jak se naše společnost učila zásadám slušného chování, dostalo se více pozornosti i Animal Welfare.

V krátkosti se zde pokusím nastínit filozofii PRCzA a Animal Welfare.

  • ProRodeo Czech Association o.s. (PRCzA) má přísné standardy ochrany, bezpečí a celkové pohody zvířat.
  • PRCzA pravidla vyžadují veterinární dozor v místě všech schválených soutěží.
  • Vybavení a pomůcky v PRCzA nesmí působit poškození nebo poranění.
  • Důsledné poučení osob o manipulaci se zvířaty, připravě pomůcek a jiného vybavení a seznámen se zásadami zabezpečenípohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
  • PRCzA spolu s Ministerstvem zemědělství ČR a Komisí pro ochranu zvířat, Krajskou veterinární správou a místně příslušnými veterináři zajišťuje schválení řádů a jejich následnou kontrolu.

Bohužel tak jako vznikaly sdružení za prosazování pohody zvířat-animal welfare, vznikaly pod záminkou boje za práva zvířat i radikální skupiny. Jednou z nich je i mezinárodní ochranářsko-teroristická organizace Animal Liberation Front (ALF) vyvíjející činnost i na území ČR. Stejně jako Ústřední komise pro ochranu zvířat i PRCzA považuje za skutečně účinnou ochranu zvířat (hospodářských, volně žijících i v zájmovém chovu) proti týrání především důsledné dodržování právních předpisů na ochranu zvířat a jejichž realizaci prosazuje.

„Plénum Ústřední komise pro ochranu zvířat na svém 57. zasedání rozhodlo, že se distancuje od veškeré činnosti ALF a podobných násilnických organizací, které ve svých důsledcích poškozují zájmy zvířat, a není s nimi v žádném kontaktu. ÚKOZ nebude rovněž nadále spolupracovat s těmi organizacemi, které činnost ALF schvalují a podporují, jako je např. Svoboda zvířat, propagující výše uvedenou teroristickou organizaci ve svých tiskovinách”.

citováno z oficiálního stanoviska ÚKOZ ze dne 15.10. 2002

Uvědomujeme si, že koně, telata a mladý skot jsou nedílnou součástí našeho života a proto je potřeba s nimi náležitě zacházet a pečovat o ně. Vedení PRCzA se zasazuje o propagaci pohody zvířat-Animal Welfare a je hrdé, že PRCzA sama zavedla nejvyšší standardy zacházení se zvířaty v soutěžích PRCzA, a věří, že tak dodá odvahu i dalším organizacím přijmout podobné opatření.

Dnešice 18.12. 2011

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení