Rodeové pojmy


Cap

Maximální handicap, se kterým se může jezdec zúčastnit určité třídy. Příklad: pokud má závod/třída cap #4, nesmí se soutěže účastnit žádný jezdec s klasifikací vyšší než #4.

Cut
V případě více jezdců s platnými časy může být na začátku ale i v průběhu soutěže stanoven cut - tj. počet týmů, které postupují do finálových kol či go-rounds.

Floor
Minimální handicap, se kterým se může jezdec zúčastnit určité třídy. Příklad: pokud má závod/třída #5 floor, nesmí se soutěže účastnit žádný jezdec s klasifikací nižší než #5.

Go-round/long go
V případě vícekolových závodů se každé kolo jmenuje go-round. Jezdec je povinen startovat ve všech těchto kolech.

Handicap
Výkonností známka jezdce či označení třídy, značí se #.

High team back
Tým postupující do short go s nejlepší pozicí, tzn. s nejkratším časem či největším počtem zavřených telat.

Incentive
Třída ve třídě. Do soutěže s vyšším handicapem může být vložena soutěž s nižším handicapem, obě soutěže se jedou "najednou". Nižší třídu nemůže vyhrát tým s handicapem spadajícím do vyšší třídy, naopak tým s nižším handicapem může vyhrát třídy obě.

Pick x* Draw x*
Pick určuje počet partnerů, které si může jezdec vybrat, Draw určuje počet partnerů, kteří jsou mu náhodně dolosováni.

Progressive
Jezdec nebo tým musí pro postup do dalšího go-round zajet platný čas.

Short go/short round
Zkrácené kolo nebo také finále. Postupují do něj všechny týmy s platnými časy nebo může být stanoven cut.

*x = číslo stanovené před začátkem soutěže

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení