PROPOZICE PRORODEO TOUR 2022

Výstaviště České Budějovice 10. - 11. 6.

Závody jsou součástí Indian Riders Fest 2022.
Na této aréně dojde k setkání těch nejlepších jezdců z asociací PRCzA a Rodeo Corral!

 

Každý jezdec má nárok na jednoho pomocníka. Vstupné pro jezdce a jeho pomocníka je zdarma.

Jezdci musejí nahlásit na e-mail nyklova@prorodeo.cz SPZ vozidla, kterým přijedou, a jména jezdce a wranglera, ostatní budou platit vstup na akci.

Vjezd do areálu bránou č.4 viz mapa.

Příjezd do areálu je možný pouze v následující časy:

10. 6. 14,00 - 20,00 hod.
11. 6. 7,00 - 8,00 hod.

Videozáznamy ze závodů Prorodeo Tour pro osobní potřebu jsou na PRCzA soutěžích povoleny, nicméně komerční využití nebo živé vysílání, umisťování veřejně na internet, prodej nebo šíření záznamů nebo fotografií je zakázáno, vyjma akreditovaných fotografů.

Program závodů

Grand Entry v sobotu v 15,30 hod – slavnostní zahájení s vlajkami a hymnami.
(Účast na tomto zahájení, s koněm či bez, je slušnost a prestiž každého jezdce. Umožněn bude vstup pouze jezdcům v plném westernovém oděvu včetně klobouku.)

Sobota od 10 hodin

 • Three Man Two Gate Sorting
 • Ranch Roping
 • Ranch Sorting

Jeden jezdec může j každé disciplíně startovat 5x. Dle počtu přihlášených jezdců a týmů bude určen formát soutěže.

 • Junior se může účastnit libovolných disciplín z kategorie OPEN, hodnocen v nich bude společně s dospělými a nebude mít nárok na slevu ze startovného.
 • Při registraci na závody bude požadován souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s účastí dítěte.
 • ! DO 15 LET VČETNĚ MUSÍ VŠECHNA MLÁDEŽ POVINNĚ STARTOVAT S OCHRANNOU PŘILBOU NA HLAVĚ! Od 16 do 18 let mohou startovat bez ochranné přilby (v klobouku) pouze v případě předložení písemného souhlasu od rodiče nebo zákonného zástupce.

Minimální počet startujících pro otevření disciplíny/kategorie/třídy je 5 jezdců či týmů.

Časový rozvrh bude upřesněn na místě v den konání. Disciplíny se řídí platnými pravidly PRCZA.

Jezdec má povinnost nastoupit do arény nejpozději 30 sec od vyhlášení jeho jména. Startovní listiny jsou vyvěšeny předem, moderátor i přesto upozorňuje na vstup.

Startovné, poplatky a výhry

Startovné OPEN 400 Kč
Cattle a office fee 250 Kč poplatek za dobytek vždy pro každou dvojici jezdec + kůň.

Platba startovného a poplatků je v sobotu od 7,30 do 8,30 hod. Jezdci jsou povinni se dostavit s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné přihlašování uzavřít a začít s tvořením startovních listin. Jezdci, kteří dorazí k samotnému zápisu pozdě, budou pokutováni. Využijte, prosím, celého časového prostoru. Z důvodu splnění podmínek svodu je nezbytně nutné odevzdat při zápisu průkaz koně (jeho pozdější dodání nebude možné).

Pokud se jezdci účastní disciplíny na dvou koních, nebo se disciplíny účastní více jezdců na jednom koni, je jejich povinností tuto skutečnost uvést u zápisu. V případě, že tuto skutečnost neuvedou a budou ve startovní listině ihned po sobě, musí startovat v tomto pořadí (tzn. stihnou nastoupit do 30 sec), nelze jej měnit v průběhu soutěže.

Do peněžních výher se vrací 100% startovného pro 1.-3. místo + dělená dotace 10.000 korun mezi první místa od Indian Riders Fest 2022.

Přihlášky

Jezdec musí vyplnit přihlášku ke každému jednotlivému kolu Prorodeo Tour online na adrese www.prorodeo.cz, nejpozději 31.5.2022. Noví jezdci si zažádají o založení profilu jezdce na e-mail patova@prorodeo.cz, uvedou jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Přihlášku je nutno řádně vyplnit dle pokynů ve formuláři nebo nápovědy, jinak na ni nebude brán zřetel. Na základě toho budou připraveny startovní listiny.

Podání přihlášky po termínu bude penalizováno jednorázovou pokutou. Start v disciplíně je možné bezplatně stornovat nejpozději 5 dní před konáním rodeo show.

Změny po uzávěrce budou pokutovány v den konání závodů ve výši 100 % za každou provedenou změnu všem jezdcům v týmu.

Kůň smí v disciplíně startovat s různými jezdci libovolně. V případě viditelné únavy může být ze soutěže tento kůň vyloučen na základě rozhodnutí pořadatele, veterináře nebo rozhodčího.

Veterinární podmínky

Pokud nebudou splněny následující podmínky, nebude vám umožněn start.

 • Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.
 • Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
 • Kůň pocházející z členské země EU musí být doprovázen veterinárním osvědčením (TRACES), vydaným příslušným orgánem členského státu.
 • Všechny tyto úkony musí být řádně zapsané v průkazu koně a opatřené razítkem a podpisem veterináře provádějícím tyto úkony! Očkovací průkaz jsou jezdci povinni předložit před vyložením koně.

  Koním bez vakcinace, vyšetření nebo s pozitivními výsledky nebude umožněn start v soutěži a bude požadované okamžité opuštění areálu. Ostatní požadavky jsou stanoveny zákonem o veřejném svodu koní.

Všichni jezdci jsou povinni do uzávěrky přihlášek zaslat na e-mail k.patova@prorodeo.cz následující informace:

a) identifikace koně (jméno a číslo průkazu),
b) identifikace majitele koně (jméno a adresa),
c) registrační číslo hospodářství (adresa stáje),
d) datum a čas příjezdu do místa svodu,
e) číslo veterinárního osvědčení a země původu koně (u koní ze zahraničí).

Apelujeme na všechny jezdce, aby dbali na zdraví a bezpečnost svých i ostatních koní.

Ustájení koní

Box z mobilních dílů 200 Kč / kalendářní den
200 Kč vratná záloha při předání ustájovacího místa v původním stavu

Z důvodu bezpečnosti musí mít každý kůň zamluvené ustájení.

Dotazy ohledně ustájení a rezervace v mobilních boxech pouze do 31. 5. písemně na: nyklova@prorodeo.cz

Rezervace je platná pouze po obdržení písemného potvrzení emailem.

Jezdci jsou zodpovědní za sebe a svá zvířata, a jsou povinni bezprostředně uhradit škody (v rámci celého areálu) způsobené svými koňmi nebo svým chováním (např. otvírací branky u některých panelů/boxů).

Ustájení koní je možné nejpozději do neděle do 8,30 hodin.

Ostatní ustanovení

Celý seriál se bude řídit platnými pravidly PRCZA!!! Povinností každého jezdce je sledovat aktuální pravidla vypsaných disciplín. Podrobná pravidla disciplín jsou uvedena na stránkách www.prorodeo.cz.

Jezdcům bude povolen start s krátkým nebo tříčtvrtečním rukávem při dodržení stylového oděvu, který reprezentuje novodobý rodeový sport.

Každý jezdec (výherce) je zodpovědný za převzetí svojí výhry nebo ocenění. PRCzA z.s. nemá tato ocenění případně výhry za povinnost uchovávat nebo skladovat a nenese za ně tudíž odpovědnost.

Každý jezdec soutěží na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svého koně. Povinností jezdce je seznámit se s technickým zázemím a přizpůsobit se daným podmínkám.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení