Propozice 2024

Seriál ProRodeo Tour je ucelený soubor vypsaných rodeí za kalendářní rok. Jezdci sbírají v seriálu body pro kvalifikaci na National Finals Rodeo (Národní finále), které se koná po odjetí celého seriálu.

1 Popis kategorií

OPEN je pro kategorie pro všechny jezdce bez rozdílu věku a pohlaví. Jezdci do patnácti let musí povinně startovat s ochranou přilbou, od 16 do 18 let mohou startovat bez ochranné přilby (v klobouku) pouze vpřípadě předložení písemného souhlasu od rodiče nebo zákonného zástupce. Při registraci juniora do této kategorie bude požadován pro každou sezonu písemný souhlas s účastní dítěte od rodiče nebo zákonného zástupce.
JUNIOR je třída pro mládež do 15 let včetně. Při dovršení 16 let věku před konáním prvního rodea sezony musí již jezdec startovat v kategorii OPEN. Junior se může libovolně účastnit disciplín v kategorii OPEN, hodnocen v nich bude společně s dospělými a nebude mít nárok na slevu ze startovného. Při registraci na první závody bude od rodiče nebo zákonného zástupce vyžadován písemný souhlas o účasti dítěte.
Do 15 let včetně jsou jezdci povinni startovat s ochranou přilbou!

2 Ocenění v kategoriích

2.1 Tituly
titul ProRodeo Champion
Tento titul získává jezdec nebo tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů v každé finálové disciplíně. Body se sčítají ze všech kvalifikačních kol a Národního Finále. Oceněním pro tento titul je trofejní přezka, případně pohár. Ostatní věcné ceny se odvíjejí od aktuálních sponzorských darů.
titul Národní šampion
Tento titul získává jezdec nebo tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů v každé finálové disciplíně. Sčítají se body ze všech kol Národního finále. Oceněním pro tento titul je trofejní přezka, případně pohár. Ostatní věcné ceny se odvíjejí od aktuálních sponzorských darů.
Titul ProRodeo Junior Champion
Tento titul získává jezdec nebo tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů v dané disciplíně. Oceněním pro tento titul je trofejní přezka, případně pohár.
2.2 Bodová shoda
Při bodové shodě rozhodují následující kritéria:
1. Vyšší počet bodovaných umístění (tj. jezdec, který získal na jednom závodním víkendu 1 bod a ve druhém 2 je hodnocen jako lepší než jezdec, který získal 3 body v jednom závodním víkendu).
2. Vyšší počet platných časů ze všech odjetých kol včetně short-goes.
3. Vyšší počet hlav (netýká se lasařských disciplín).
4. Nižší součet časů ze všech odjetých kol včetně short-goes (v případě ProRodeo Championa také z Národního finále).
Ranch Cutting:
1. Vyšší počet bodovaných umístění (tj. jezdec, který získal na jednom závodním víkendu 1 bod a ve druhém 2 je hodnocen jako lepší než jezdec, který získal 3 body v jednom závodním víkendu).
2. Vyšší průměrný součet score ze všech odjetých kol všech závodních víkendů.
2.3 Nejrychlejší čas / nejvyšší bodové score
V každé finálové disciplíně bude vyhlášen na konci sezony nejrychlejší čas (v disciplíně Ranch Cutting pak nejvyšší bodové score). Časy či body se počítají z kvalifikačních kol i z Národního finále. Časy se vyhlašují ze všech vypsaných tříd. Vyhlášený jezdec či tým získá diplom. Ostatní věcné ceny se budou odvíjet od aktuálních sponzorských darů.

3 Kvalifikace na National Finals (Národní finále)

3.1 Kvalifikace na národní finále
Do národního finále postupuje vždy 10 nejlepších jezdců nebo týmů v každé disciplíně. Pořadí je stanoveno počtem bodů získaných během sezóny ProRodeo Tour. Je hodnocena vždy dvojice jezdec a kůň nebo tým jezdců jako celek nezávisle na koních.
V případě, že některý z jezdců či týmů svoji účast na Národním finále odmítne, postupuje další jezdec či tým v pořadí.
Jezdci jsou povinni svoji účast potvrdit do předem stanoveného termínu. Nepotvrzení účasti se považuje jako odmítnutí účasti. Jezdec či tým, který v bodovém pořadí následuje, bude kontaktován individuálně a musí svoji účast potvrdit.
Zúčastní-li se jezdec jedné disciplíny s vícero koňmi, získá v případě vícenásobného umístění finanční výhry, poháry i věcné ceny za všechna umístění. Pro kvalifikaci do finále bude vždy hodnocena dvojice jezdec a kůň. Výjimku tvoří týmové disciplíny, kde je vždy hodnocen tým jezdců jako celek bez ohledu na koně.
Na Národním finále se pojede finálová disciplína pouze za předpokladu, že se kvalifikuje alespoň pět jezdců či týmů.
3.2 Divoká karta
Jezdci či týmy z ostatních pozvaných českých rodeových, westernových či chovatelských asociací (řádně registrovaných u příslušných úřadů) mají dvě garantované pozice v každé disciplíně. Výběr jezdců či týmů je v kompetenci každé asociace. Jezdci či týmy s divokou kartou ve finále bojují o titul Národního šampiona.
3.3 Last call
Jezdci asociace PRCzA, kteří se nekvalifikovali do finále, mají možnost se Národního finále zúčastnit se zvýšeními startovními poplatky. Tento jezdec či tým ve finále bojuje o titul Národního šampiona. Tento jezdec či tým nemá nárok na titul Prorodeo Champion.

4 Vypsané disciplíny

Disciplíny kategorie OPEN:
● Ranch Sorting, třídy #OPEN a #6;
● 3 Man 2 Gates, třídy #OPEN a #8;
● Team Penning, třídy #OPEN a #8;
● Breakaway Roping;
● Team Roping, třídy #OPEN a #7;
● Ranch Cutting.
Disciplíny kategorie JUNIOR:
● Cattle Penning;
● Ranch Sorting;
● Team Penning;
● Trailer Loading.

U týmových disciplín je tým určen sestavou jezdců nezávisle na koních. Formáty soutěže u týmových disciplín jsou následující: Pick x / Draw x, Progressive, Round Robin.
Doplňkové disciplíny jsou: Ranch Roping, California Ranch Roping, Trailer Loading, Cattle Penning,

5. Přihlášky

Jezdec musí vyplnit přihlášku na každé jednotlivé kolo ProRodeo Tour online na adrese www.prorodeo.cz nejpozději v datum určený v propozicích na dané kolo. Tuto přihlášku je nutno řádně vyplnit dle pokynů ve formuláři nebo nápovědy, jinak na ni nebude brát zřetel. Na základě toho budou připraveny startovní listiny.
Kůň smí v disciplíně startovat s různými jezdci libovolně. V případě viditelné únavy může být ze soutěže na základě rozhodnutí pořadatele, veterináře nebo rozhodčího vyloučen.
V případě vícedenních kvalifikačních závodů je možné na základě předem podané žádosti ze závažných důvodů absolvovat všechna kola v jeden den. Týká se to jen disciplín, které se ten den jedou (v případě, že jezdec bude chtít odjet vše v sobotu a jedna disciplína je v programu pouze na neděli, přijde o tuto disciplínu). Jezdci startující pouze v sobotu přicházejí o možnost startovat v Short go. Tato výjimka bude každému umožněna pouze jednou za sezonu a to pro jednotlivce i pro celý tým. V takovém případě startuje žádající jako první a poté ve vylosovaném pořadí. Výjimka může být udělena maximálně třem jezdcům nebo týmům v rámci jednoho kola ProRodeo Tour. Tuto žádost je jezdec povinen zaslat v předstihnu e- mailem na adresu slesingerova@prorodeo.cz.
Podání přihlášky po termínu bude penalizováno jednorázovou pokutou. Start v disciplíně je možné bezplatně stornovat nejpozději 5 dní před konáním rodeo show.
Změny po uzávěrce budou pokutovány v den konání závodů ve výši 100 % za každou provedenou změnu všem jezdcům v týmu.

6 Startovné a výhry

6.1 Startovné a poplatky
OPEN: 500 Kč za každou disciplínu.
JUNIOR: 250 Kč za každou disciplínu.
Cattle fee: 800 Kč za startující dvojici jezdec a kůň, za každou další dvojici 560 Kč.
Office fee: 500 Kč za startující dvojici jezdec a kůň, za každou další dvojici 350 Kč.
Ranch Cutting fee: 400 Kč za startující dvojici jezdec a kůň
Úpravy a změny přihlášek jsou zpoplatněny viz bod č. 5.
6.2 Výhry
V každé finálové disciplíně bude do výher vráceno 70 % z vybraného startovného. Vybraná částka bude následně rozdělena následujícím způsobem:

Výhry pro disciplínu Team Roping budou upřesněny vždy dle počtu přihlášených na jednotlivých závodech.
Zúčastní-li se jezdec jedné disciplíny s více koňmi, získá v případě vícenásobného umístění finanční výhry, poháry, věcné ceny i bodový zisk za všechna umístění.
Jezdci budou startovat ve všech disciplínách kromě Team Roping podle následujícího schématu: v prvním kole dle vylosovaných čísel od nejnižšího k vyššímu, ve druhém kole pak od nejvyšších čísel k nejnižším.

7 Časový rozvrh

Časový rozvrh soutěžních dnů stanoví organizátor a pořadatel v propozicích na jednotlivá kola na www.prorodeo.cz. Vstup a tréninky na aréně mimo soutěžních dny jsou možné pouze po individuální domluvě s majitelem ranče.

8 Ostatní ustanovení

Celý seriál se bude řídit platnými pravidly PRCzA. Povinnost každého jezdce je sledovat aktuální pravidla vypsaných disciplín. Podrobná pravidla disciplín jsou uvedena na stránkách www.prorodeo.cz.
Jezdcům bude povolen start s krátkým nebo tříčtvrtečním rukávem při dodržení stylového oděvu, který reprezentuje novodobý rodeový sport.
Slavnostního nástupu se smí účastnit pouze jezdci v plném westernovém oděvu včetně klobouku. Slavnostního nástupu na finálovém kole se mohou účastnit jezdci pouze na koni. Na finálovém kole je účast na slavnostním nástupu povinná.
Každý jezdec (výherce) je zodpovědný za převzetí svojí výhry nebo ocenění. PRCzA nemá povinnost tato ocenění a výhry uchovávat nebo skladovat a nenese za ně tudíž odpovědnost.
Každý jezdec se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a sám odpovídá za svého koně. Povinností každého jezdce je seznámit se s technickým zázemím a přizpůsobit se daným podmínkám.
Za porušení pravidel PRCzA, ustanovení uvedených vpropozicích ProRodeo Tour či v propozicích na dané kolo mohou být jezdci dle uvážení pořadatelů, organizátorů, rozhodčích či majitele ranče po dohodě penalizováni. Výše penalizace bude stanovena dle určité situace a její udělení schválí přítomní zástupci PRCzA. Neuhrazení této penalizace povede k diskvalifikaci jezdce a všech jeho týmů z dalších soutěží PRCzA.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení