PROPOZICE PRORODEO TOUR 2022

Halter Valley, 24.-25.9. FINÁLE

Vstupné:

Sobota + neděle dospělí 18 let a více 150,– Kč děti* 70,–Kč
Sobota dospělí 120,– Kč děti* 60,–Kč
Neděle dospělí 70,– Kč děti* 30,–Kč

Každý jezdec má nárok na jednoho pomocníka. Vstupné pro jezdce a jeho pomocníka je zdarma.

Snídaňové menu formou švédského stolu:
nápoje: káva, čaj a svěží citronová voda
teplý pokrm: míchaná vajíčka, dietní párečky, smažená slanina
studený pokrm: krájený salám, plátkový sýr, máslo, mazací sýr, paštika
bio pokrm: bílý jogurt, müsli
přílohy: marmeláda, med, čerstvá zelenina
pečivo: čerstvý chléb, rohlík, toastový chléb
desert: máslový croissant, waffle

Jack Daniels GRILLING
Posezení u venkovního grilu Jacka Danielse pro všechny...Velký gril je k dispozici všem, kdo chtějí společně posedět, poklábosit a přitom ugrilovat nějakou tu „flákotu“. Je možné si sebou přinést vlastní jídlo i pití (ano i alkohol).
„Neseďme každý zvlášť u auta a pojďme probrat ty naše „cowboyské“ starosti u jednoho grilu pod září cezenou více jak třemi stovkami lahví Jacka Danielse. :-)“

Rodeo Show
Sobota 10–18 hod.
Neděle 9,30–15 hod.

Videozáznamy ze závodů Prorodeo Tour pro osobní potřebu jsou na PRCzA soutěžích povoleny, nicméně komerční využití nebo živé vysílání, umisťování veřejně na internet, prodej nebo šíření záznamů nebo fotografií je zakázáno, vyjma akreditovaných fotografů.

Program závodů

Grand Entry – slavnostní zahájení s vlajkami a hymnami v sobotu ve 13 hodin.
Slavnostní nástup je na finálovém povinný pro všechny jezdci. Jezdci jsou povinni se tohoto nástupu účastnit na koni. Jezdcům, kteří tuto podmínku nesplní, nebude umožněn start ve finálovém kole.

Slavnostní vyhlášení výsledků bude probíhat v neděli po odjetí poslední soutěžní disciplíny (dříve nebude možné věcné ceny ani peněžní výhry převzít).
Účast ve vhodném oděvu na tomto zahájení a ukončení je slušnost a prestiž každého jezdce.

Sobota

Ranch Cutting 1.+ 2.+ 3.go *
Breakaway Roping 1. + 2.go
Team Penning 1. + 2.go + junior
Team Roping 1. + 2.go
Ranch Sorting 1. + 2.go + junior

Neděle

Ranch Sorting 3.go
Team Roping 3.go
Breakaway Roping 3.go
Team Penning 3.go

* dle aktuální situace 3. kolo v neděli

Třídy
Team Penning #OPEN, #8
Ranch Sorting #OPEN, #6
Team Roping #OPEN

U všech týmových disciplín, je povinností jezdců si po vyvěšení startovních listin zkontrolovat správnost vypsaných týmů a případné nedostatky okamžitě hlásit; v průběhu závodního dne již nebudou možné jakékoliv opravy.

Časový rozvrh bude upřesněn na místě v den konání. Disciplíny se řídí platnými pravidly PRCZA a CZTRA.
Jezdec má povinnost nastoupit do arény nejpozději 30 sec od vyhlášení jeho jména. Startovní listiny jsou vyvěšeny předem, moderátor i přesto upozorňuje na vstup.

Startovné, poplatky a výhry

Startovné OPEN 500Kč
Startovné DIVOKÁ KARTA 10.000Kč
Startovné LAST CALL 500Kč

Cattle fee 700 Kč poplatek za dobytek vždy pro každou první dvojici jezdec + kůň, 490 Kč za další dvojice.
Office fee 400 Kč správní poplatek vždy pro každou první dvojici jezdec + kůň, 280 Kč za další dvojice.

Platba startovného a poplatků je možná předcházející večer soutěže a v sobotu od 8 do 8,30 hodin. Jezdci jsou povinni se dostavit s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné přihlašování opravdu v 8,30 hodin uzavřít a začít s tvořením startovních listin.

Do peněžních výher se vrací 70 % startovného rozděleno do všech kol Finále. Pro první tři umístění v každé kategorii a disciplíně náleží pohár.

Při finále se jedou vypsané disciplíny tříkolově. Každé kolo bude bodováno 5-1
bod, body se připočtou k dosud získaným bodům. Titul ProRodeo Champion získá jezdec nebo tým s
nejvyšším počtem bodů získaných během všech závodů v sezóně. V případě bodové shody rozhoduje vyšší počet bodovaných startů, při shodě i v tomto kritériu bude rozhodovat počet platných časů a počet hlav z celé sezóny. Titul Národní šampion získá jezdec nebo tým s nejvyšším počtem bodů získaných během Finále. V případě bodové shody rozhoduje vyšší počet bodovaných startů, při shodě i v tomto kritériu bude rozhodovat počet platných časů a počet hlav.

Přihlášky
Jezdec, který se chce zúčastnit Finále (kvalifikovaný, divoká karta nebo last call) musí vyplnit přihlášku na Finále Prorodeo Tour online na adrese www.prorodeo.cz nejpozději v neděli 11.9. Tuto přihlášku je nutno řádně vyplnit dle pokynů ve formuláři nebo nápovědy, jinak na ni nebude brán zřetel.
Pokud se kvalifikovaný jezdec či tým včas nepřihlásí, na jeho postupové místo má nárok další v pořadí.
Podání přihlášky po termínu nebude akceptováno.
Na základě toho budou připraveny startovní listiny.
Ve finále nelze odjet všechna kola v jeden den.
Kůň smí v disciplíně startovat s různými jezdci libovolně. V případě viditelné únavy může být ze soutěže tento kůň vyloučen na základě rozhodnutí pořadatele, veterináře nebo rozhodčího.

Veterinární podmínky

Pokud nebudou splněny následující podmínky, nebude vám umožněn start.

• Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.
• Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
• Kůň pocházející z členské země EU musí být doprovázen veterinárním osvědčením (TRACES), vydaným příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 nařízení (EU) 2016/429, a splňujícím náležitosti dle čl. 76 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

Všechny tyto úkony musí být řádně zapsané v průkazu koně a opatřené razítkem a podpisem veterináře provádějícím tyto úkony! Očkovací průkaz jsou jezdci povinni předložit před vyložením koně.
Koním bez vakcinace, vyšetření nebo s pozitivními výsledky nebude umožněn start v soutěži a bude požadované okamžité opuštění areálu. Ostatní požadavky jsou stanoveny zákonem o veřejném svodu koní.
Apelujeme na všechny jezdce, aby dbali na zdraví a bezpečnost svých i ostatních koní.

Ustájení koní

Venkovní box z mobilních dílů 250 Kč / kalendářní den
Vlastní ohrádky 200 Kč / kalendářní den
Kůň bez ustájení 50 Kč / kalendářní den

200 Kč vratná záloha při předání ustájovacího místa v původním stavu
Dotazy ohledně ustájení a rezervace v mobilních boxech pouze do 11. 9. písemně na: k.patova@prorodeo.cz
Rezervace je platná pouze po obdržení písemného potvrzení emailem. Za objednané a nevyužité boxy bude účtován storno poplatek.
VZHLEDEM K OMEZENÉMU POČTU BOXŮ NENÍ MOŽNÉ GARANTOVAT VŠEM JEZDCŮM BOX SE STŘECHOU.
Je zakázáno vlastní ohrádky napojovat na stávající ohradu.
Jezdci jsou zodpovědní za sebe a svá zvířata, a jsou povinni bezprostředně uhradit škody (v rámci celého areálu) způsobené svými koňmi nebo svým chováním (např. otvírací branky u některých panelů/boxů).

Ubytování

Ubytování v okolí do 10 km:
 penzion Haydnův dům, Dolní Lukavice, www.dolnilukavice.cz
 penzion Alfa, Přeštice, www.pension-alfa.cz
 penzion U Franty, Přeštice, www.penzion-ufranty.cz
 hotel Sport, Přeštice, http://hotelsportprestice.cz/
 penzion Country-Relax, Roupov, www.galloway-farma.cz

Ostatní ustanovení
Celý seriál se bude řídit platnými pravidly PRCZA!!! Povinností každého jezdce je sledovat aktuální pravidla vypsaných disciplín. Podrobná pravidla disciplín jsou uvedena na stránkách www.prorodeo.cz.
Jezdcům bude povolen start s krátkým nebo tříčtvrtečním rukávem při dodržení stylového oděvu, který reprezentuje novodobý rodeový sport.
Každý jezdec (výherce) je zodpovědný za převzetí svojí výhry nebo ocenění. PRCzA z.s. nemá tato ocenění případně výhry za povinnost uchovávat nebo skladovat a nenese za ně tudíž odpovědnost.
Každý jezdec soutěží na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svého koně. Povinností jezdce je seznámit se s technickým zázemím a přizpůsobit se daným podmínkám

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení