PRCzA Pravidla

Přestože dnem 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 308/2011 Sb.)., která mimo jiné ruší povinnost předkládat Ministerstvu zemědělství ke schválení Řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, zůstávají již vydaná povolení a schválené řády stále v platnosti.

Sdružení Pro Rodeo Czech Associatin má přes sedmdesát pravidel a nařízení pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu koní a telat ve westernových disciplínách. Ucelený souhrn všech pravidel a nařízení je natolik rozsáhlý, že mu zde nemůžeme věnovat tolik místa. Proto jsme vybrali ta nejdůležitější pravidla a uvedli je zde. Pro informace o kompletním řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení prosím kontaktujte prezidium PRCzA - sekci administrativy.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra

download Rozhodnutí Ministerstva vnitra o schválení řádu (pdf)

Nebo pro více informací o Řádu ochrany zvířat klikněte sem nebo volejte ++420 602 182 727.

 • K veřejnému vystoupení nebo svodu lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici.
 • Veřejného vystoupení se nesmí účastnit zvíře, které je nemocné nebo
 • podezřelé z onemocnění, které by ovlivnilo jeho výkon nebo mu působilo
 • bolest a utrpení.
 • Veřejného vystoupení se nesmí účastnit zvíře, které je pod vlivem zakázaných
 • látek nebo které účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření.
 • Veřejného vystoupení se nesmí účastnit zvíře s výstrojí nepovolenou řádem
 • nebo kůň s jezdcem, který je vybaven v rozporu s tímto řádem.
 • Zvířatům, která se veřejného vystoupení účastní, musí být zajištěna péče o
 • jejich pohodu, zejména ochrana před nepříznivými klimatickými vlivy a
 • dostatečné napájení a krmení.
 • Zvířata mohou být předváděna až po absolvování přiměřeného výcviku a navyknutí na podmínky
 • veřejného vystoupení.
 • Vybavení, používané postroje a pomůcky musí být přiměřené stavbě těla, věkovým schopnostem a
 • výkonnosti zvířat, nesmí jim působit poškození nebo poranění.
 • Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky
 • zabezpečily pohodu zvířat.
 • Zajištění veterinární péče.
 • Poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, o tom, jak mají manipulovat se
 • zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení, seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany
 • zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
 • Porušení Řádu účastníkem oznámit orgánům dozoru nad ochranou zvířat místně příslušné krajské
 • veterinární správě.

Pohodu zvířat jako takou zajišťuje výše zmíněný Řád ochrany zvířat. Nedílnou součástí pořádání kvalitní soutěže, a tím pádem také adekvátního přístupu ke zvířatům, jsou zpracovaná pravidla jednotlivých disciplín. Tato pravidla soutěže jsou podrobně také popsána ve zmíněném Řádu ochrany a naleznete je také zde v samostatné sekci Disciplíny.

Nebo pro více informací o Pravidlech disciplín klikněte sem nebo volejte +420 731 577 913.