Chovatelé

Jak to vidí samotní dodavatelé nebo chovatelé zvířat, kteří zvířata do ProRodea zapůjčují? Sdílí podobnou filozofii jako PRCzA o.s.?

 

"V následujících řádcích bych rád stručně popsal poznatky s využitím skotu ( jalovic stáří 13 – 20 měs.) přitréningu a sportu zaměřeném na ProRodeové disciplíny. K tréninku koní na jalovicích nás přivedla potřeba zdokonalit ovladatelnost koní při manipulaci s dobytkem v souvislosti zaměření naší farmy na chov masného skotu a jeho pastevní odchov. V tomto typu hospodaření máme za sebou dlouhé období praxe. Potřeba manipulace se stády i jedinci na velkých prostorách jako například vážení a měření, instalace ušních známek při ztrátě, odstavení býka ze stáda při dovršení stáří jaloviček 5 měsíců, povinná vakcinace, zdravotní důvody nebo třeba problematické telení krav, nás donutila daleko více používat koní při této praxi. Dříve používané způsoby naháněk využívajících lidských sil vedly ke zvýšenému stresu u zvířat a následným úrazům jak zvířat, tak lidí. Využití koní při manipulaci vedlo k vyšší efektivitě práce a riziko úrazů se minimalizovalo. Tento způsob je šetrnější i k životnímu prostředí než používání motorizovaných prostředků při pastevní praxi. Proto jsme velice uvítali možnost využití našich zvířat v trénincích nebo soutěžích, protože zvířata jsou snázeji ovladatelná a co je asi nejvíce důležité, již nejsou při manipulaci tak agresivní, vystresovaná a tudíž nebezpečná. Počáteční obavy, že budou naše zvířata vystresovaná nebo vyčerpaná se ani v nejmenším nepotvrdily. Ba naopak, zvířata zúčastněná tréninků a následně závodů jsou přivyklá člověku a koním a změnám prostředí. Jalovičky nejsou zatloustlé, a tudíž i lépe zabřezávají. Krávy které prošli tréninkem nebo soutěží nejsou tak plaché, nenapadají, pokud manipulujete s jejich teletem. Je na zvážení zda „ riskovat“ případná drobná zranění jalovičky a v budoucnosti eliminovat zranění obslužného personálu a zvířat samotných. Zodpovědně je však nutnopodotknout, že k těmto drobným zraněním dochází jen vyjímečně při tréninku nebo soutěži samotné, ale při jejich pobytu v naháněcích uličkách, shromaždištích a obdobných místech. Odpovídají tomu i typy zranění ( odřeniny) jako při vážení, očkování, strouhání paznehtů – při normální činnosti na farmě. Proto je pro nás jako chovatele důležité a velice praktické pokud si naše zvířata na toto prostředí zvyknou. Práce se zvířaty je velice specifická záležitost a my máme to štěstí spolupracovat s profesionální organizací jakou je PRCzA, jejíž prioritou je dodržování Animal Welfare. I v našem zájmu je i nadále v nastartované spolupráci pokračovat".

Václav Vacík