ProRodeo Tour 2021

ve dnech 7. 8. 2021 a 8. 8. 2021

Ovládání:
  • pohyb mapy - stiskněte levé tlačítko myši a pohybujte mapou,
  • oddálení nebo přiblížení mapy – rolování kolečkem myši
  • GPS souřadnice - klikněte na ikonu

Vypsané disciplíny

Ranch Cutting (OPEN)
Breakaway Calf Roping (OPEN)
Team Penning (OPEN)
Ranch sorting (OPEN)
Team Roping - hlavaři (OPEN)
Team Roping - nohaři (OPEN)

Propozice

PROPOZICE PRORODEO TOUR 2021

Halter Valley, 7.-8.8.

 

Vstupné:

Sobota+ neděle dospělí 18 let a více  150,- Kč děti *     70,-Kč
Sobota dospělí  120,- Kč děti *      60,-Kč
Neděle dospělí                70,- Kč děti *       30,-Kč

    * 6–17 let


Každý jezdec má nárok na jednoho pomocníka. Vstupné pro jezdce a jeho pomocníka je zdarma.

Jezdec bude označen samostatnou identifikační páskou odlišné barvy a získává tím i 20% slevu na snídaňové menu v Cactus Clubu. Cena pro jezdce 100,- Kč, běžná cena pro ostatní návštěvníky je 120,- Kč.


Snídaňové menu formou švédského stolu:

nápoje: káva, čaj a svěží citronová voda
teplý pokrm: míchaná vajíčka, dietní párečky, smažená slanina
studený pokrm: krájený salám, plátkový sýr, máslo, mazací sýr, paštika
bio pokrm: bílý jogurt, dva druhy müsli
přílohy: marmeláda, med, čerstvá zelenina, šlehačka
pečivo: čerstvý chléb, rohlík, toastový chléb
desert: máslový croissant, waffle

 

Jack Daniels GRILLING

Posezení u venkovního grilu Jacka Danielse pro všechny...Velký gril je k dispozici všem, kdo chtějí společně posedět, poklábosit a přitom ugrilovat nějakou tu „flákotu“. Je možné si sebou přinést vlastní jídlo i pití (ano i alkohol).

„Neseďme každý zvlášť u auta a pojďme probrat ty naše „cowboyské“ starosti u jednoho grilu pod září cezenou více jak třemi stovkami lahví Jacka Danielse. :-)“ 

 

Rodeo Show

 

Sobota

 10–18 hod.

Neděle

9,30–15 hod.

 

Videozáznamy ze závodů Prorodeo Tour pro osobní potřebu jsou na PRCzA soutěžích povoleny, nicméně komerční využití nebo živé vysílání, umisťování veřejně na internet, prodej nebo šíření záznamů nebo fotografií je zakázáno, vyjma akreditovaných fotografů.

 

Program závodů

 

Grand Entry – slavnostní zahájení s vlajkami a hymnami 13.00 hod.
(účast na tomto zahájení, s koněm či bez, je slušnost a prestiž každého jezdce)


Sobota
Ranch Cutting  1.go
Breakaway Roping 1.go
Team Penning 1.go
Team Roping 1.go
Ranch Sorting   1.go
Neděle
Ranch Sorting  2. + short go
Team Roping 2. + short go
Ranch Cutting  2. go
Team Penning 2. + short go
Breakaway Roping 2. go

Třídy

Team Penning #OPEN, #8

Ranch Sorting #OPEN, #6

Team Roping #OPEN, #7

-        v každé třídě mají jezdci povolené tři starty

-        formát soutěže bude určen na základě počtu přihlášených jezdců

-        Cut pro jednotlivé disciplíny bude stanoven v průběhu soutěže

-        známky jsou jezdcům přidělovány prezidiem PRCzA

-        u všech týmových disciplín, je povinností jezdců si po vyvěšení startovních listin zkontrolovat správnost vypsaných týmů a případné nedostatky okamžitě hlásit; v průběhu závodního dne již nebudou možné jakékoliv opravy

 

Minimální počet startujících pro otevření disciplíny/kategorie/třídy je 5 jezdců či týmů.

 

Časový rozvrh bude upřesněn na místě v den konání. Disciplíny se řídí platnými pravidly PRCZA a CZTRA. 

Jezdec má povinnost nastoupit do arény nejpozději 30 sec od vyhlášení jeho jména. Startovní listiny jsou vyvěšeny předem, moderátor i přesto upozorňuje na vstup.

 

Startovné, poplatky a výhry

Startovné OPEN               500Kč  

Cattle fee 700 Kč poplatek za dobytek vždy pro každou první dvojici jezdec + kůň, 490 Kč za další dvojice.
Office fee
400 Kč správní poplatek vždy pro každou první dvojici jezdec + kůň, 280 Kč za další dvojice. 

 

Platba startovného a poplatků je možná předcházející večer soutěže a v sobotu od 8 do 9 hodin. Jezdci jsou povinni se dostavit s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné přihlašování opravdu v 9 hodin uzavřít a začít s tvořením startovních listin. Jezdci, kteří dorazí před 9 hodinou, ale k samotnému zápisu se dostanou až po, budou pokutováni. Využijte, prosím, celého časového prostoru.


Do peněžních výher v kategorii Junior a Open se vrací 70 % startovného. Pro první tři umístění v každé kategorii a disciplíně naleží pohár.

Přihlášky

Jezdec musí vyplnit přihlášku ke každému jednotlivému kolu Prorodeo Tour online na adrese www.prorodeo.cz  nejpozději v neděli před konáním rodeo show. Tuto přihlášku je nutno řádně vyplnit dle pokynů ve formuláři nebo nápovědy, jinak na ni nebude brán zřetel. Na základě toho budou připraveny startovní listiny.

Podání přihlášky po termínu bude penalizováno jednorázovou pokutou 300 Kč.

Start v disciplíně je možné bezplatně stornovat nejpozději 3 dny před konáním rodeo show.

Změny po uzávěrce budou pokutovány v den konání závodů ve výši 100 % za každou provedenou změnu všem jezdcům v týmu. 

V případě vícedenních závodů je možné na základě předem podané žádosti ze závažných důvodů absolvovat všechna kola v jeden den. Týká se to jen disciplín, které se ten den jedou. V případě, že jezdec bude chtít odjet všechno v sobotu a jedna disciplína se pojede až v neděli, o tuto disciplínu jezdec přijde. Jezdci startující pouze v sobotu přicházejí o možnost startovat v Short go. Tato možnost však bude pouze jednou za sportovní sezónu a to pro jednotlivce i pro celý tým. V takovém případě startuje žádající jako první a poté ve vylosovaném pořadí. Výjimka může být udělena maximálně třem jezdcům nebo týmům v rámci jednoho kola ProRodeo Tour. Tuto žádost zasílejte na e-mailovou adresu  patova@prorodeo.cz. 

Kůň smí v disciplíně startovat s různými jezdci libovolně. V případě viditelné únavy může být ze soutěže tento kůň vyloučen na základě rozhodnutí pořadatele, veterináře nebo rozhodčího.

 

Veterinární podmínky

Musí být splněny následující podmínky:

  • Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.
  • Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
  • Rhinopneumonie koní:

a)      Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění  


nebo

b)      kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru vzorku). 

 

Všechny tyto úkony musí být řádně zapsané v průkazu koně a opatřené razítkem a podpisem veterináře provádějícím tyto úkony! Očkovací průkaz jsou jezdci povinni předložit před vyložením koně. 

Koním bez vakcinace, vyšetření nebo s pozitivními výsledky nebude umožněn start v soutěži a bude požadované okamžité opuštění areálu. Ostatní požadavky jsou stanoveny zákonem o veřejném svodu koní. 

Apelujeme na všechny jezdce, aby dbali na zdraví a bezpečnost svých i ostatních koní.

 

Ustájení koní


Venkovní box z mobilních dílů    
250 Kč / kalendářní den 
Vlastní ohrádky                               
200 Kč / kalendářní den                                              
Kůň bez ustájení                              
50 Kč / kalendářní den  

200 Kč vratná záloha při předání ustájovacího místa v původním stavu

Dotazy ohledně ustájení a rezervace v mobilních boxech pouze do 1.8.  písemně na: k.patova@prorodeo.cz
Rezervace je platná pouze po obdržení písemného potvrzení emailem.
 

Je zakázáno vlastní ohrádky napojovat na stávající ohradu

Jezdci jsou zodpovědní za sebe a svá zvířata, a jsou povinni bezprostředně uhradit škody (v rámci celého areálu) způsobené svými koňmi nebo svým chováním (např. otvírací branky u některých panelů/boxů) 

Ubytování


Ubytování v okolí do 10 km: 

-        penzion Haydnův dům, Dolní Lukavice, www.dolnilukavice.cz

-        penzion Alfa, Přeštice, www.pension-alfa.cz

-        penzion U Franty, Přeštice, www.penzion-ufranty.cz

-        hotel Sport, Přeštice, http://hotelsportprestice.cz/

-        penzion Country-Relax, Roupov, www.galloway-farma.cz

 

Ostatní ustanovení 

Celý seriál se bude řídit platnými pravidly PRCZA!!! Povinností každého jezdce je sledovat aktuální pravidla vypsaných disciplín. Podrobná pravidla disciplín jsou uvedena na stránkách www.prorodeo.cz.

Jezdcům bude povolen start s krátkým nebo tříčtvrtečním rukávem při dodržení stylového oděvu, který reprezentuje novodobý rodeový sport.

Každý jezdec (výherce) je zodpovědný za převzetí svojí výhry nebo ocenění.  PRCzA z.s. nemá tato ocenění případně výhry za povinnost uchovávat nebo skladovat a nenese za ně tudíž odpovědnost. 

Každý jezdec soutěží na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svého koně. Povinností jezdce je seznámit se s technickým zázemím a přizpůsobit se daným podmínkám 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.