ProRodeo Tour Halter Valley

ve dnech 25. 7. 2020 a 26. 7. 2020

Ovládání:
 • pohyb mapy - stiskněte levé tlačítko myši a pohybujte mapou,
 • oddálení nebo přiblížení mapy – rolování kolečkem myši
 • GPS souřadnice - klikněte na ikonu

Vypsané disciplíny

Ranch sorting (OPEN)
Team Penning (OPEN)
Trailer Loading (OPEN)
Breakaway Calf Roping (OPEN)
California Ranch Roping (OPEN)
Team Roping - hlavaři (OPEN)
Team Roping - nohaři (OPEN)

Propozice

Propozice Prorodeo Tour 2020

Halter Valley, 20.-21.6.

Vstupné

dospělí (18 a více let) děti (6 až 17 let)
Sobota + neděle  150 Kč 70 Kč
Sobota 120 Kč 60 Kč
Neděle 70 Kč 30 Kč
 • Každý jezdec má nárok na jednoho pomocníka. Vstupné pro jezdce a jeho pomocníka je zdarma.
 • Vstupné pro ostatní návštěvníky je podmíněno zakoupením vstupenky.
 • Jezdec bude označen samostatnou identifikační páskou odlišné barvy a získává tím i 20% slevu na snídaňové menu v Cactus Clubu. Cena pro jezdce 100 Kč, běžná cena pro ostatní návštěvníky je 120 Kč.

Videozáznamy ze závodů Prorodeo Tour pro osobní potřebu jsou na PRCzA soutěžích povoleny, nicméně komerční využití nebo živé vysílání, umisťování veřejně na internet, prodej nebo šíření záznamů nebo fotografií je zakázáno, vyjma akreditovaných fotografů. 

 

Snídaňové menu formou švédského stolu: unlimited/neomezeně

 • nápoje: káva, čaj a svěží citronová voda
 • teplý pokrm: míchaná vajíčka, dietní párečky, smažená slanina
 • studený pokrm: krájený salám, plátkový sýr, máslo, mazací sýr, paštika
 • bio pokrm: bílý jogurt, dva druhy müsli
 • přílohy: marmeláda, med, čerstvá zelenina, šlehačka
 • pečivo: čerstvý chléb, rohlík, toastový chléb
 • desert: máslový croissant, waffle

 

Jack Daniels GRILLING

Posezení u venkovního grillu Jacka Danielse pro všechny...Velký grill je k dispozici všem, kdo chtějí společně posedět, poklábosit a přitom ugrillovat nějakou tu „flákotu“. Je možné si sebou přinést vlastní jídlo i pití (ano i alkohol).

„Neseďme každý zvlášť u auta a pojďme probrat ty naše „cowboyské“ starosti u jednoho grillu pod září cezenou více jak třemi stovkami lahví Jacka Danielse. :-)“ 

Rodeo Show

Sobota

10 – 18 hod.

Neděle

10 – 15 hod.

 

Program závodů

Grand Entry – slavnostní zahájení s vlajkami a hymnami 13.00 hod. Účast na tomto zahájení, s koněm či bez, je slušnost a prestiž každého jezdce.

Sobota

Trailer Loading 1. go + 2 go + JUNIOR
Team Penning 1. go + JUNIOR
Breakaway Roping 1. go
California Ranch Roping 1. go
Ranch Sorting  1. go
Team Roping 1. go

Neděle

Team Roping 2. + short go
Team Penning 2. + short go
Breakaway Roping 2. go
California Ranch Roping  2. go
Ranch Sorting  2. + short go

 

Třídy

Team Penning #OPEN, #8 
Ranch Sorting #OPEN, #6 
Team Roping #OPEN, #7

 • v každé třídě mají jezdci povolené tři starty
 • formát soutěže bude určen na základě počtu přihlášených jezdců
 • cut pro jednotlivé disciplíny bude stanoven v průběhu soutěže
 • známky jsou jezdcům přidělovány prezidiem PRCzA
 • jezdci bez známky jsou povinni si o ni sami s dostatečným předstihem zažádat, pokud tak neučiní, jsou povinni startovat pouze ve třídě #OPEN 
 • u všech týmových disciplín, je povinností jezdců si po vyvěšení startovních listin zkontrolovat správnost vypsaných týmů a případné nedostatky okamžitě hlásit; v průběhu závodního dne již nebudou možné jakékoliv opravy

 JUNIOR

 • junior třída je určena pro mládež do 15 let včetně (při dovršení 16ti let věku před konáním prvního rodea sezony musí již jezdec startovat v kategorii open)
 • junior se může účastnit libovolných disciplín z kategorie OPEN, hodnocen v nich bude společně s dospělými a nebude mít nárok na slevu ze startovného; bude zvýhodněn startem v třídě LIMITED
 • při registraci na první závody pro rok 2020 bude požadován souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s účastí dítěte
 • ! DO 15 LET VČETNĚ MUSÍ VŠECHNA MLÁDEŽ POVINNĚ STARTOVAT S OCHRANNOU PŘILBOU NA HLAVĚ! Od 16 do 18 let mohou startovat bez ochranné přilby (v klobouku) pouze v případě předložení písemného souhlasu od rodiče nebo zákonného zástupce.

 

Startovné, poplatky a výhry 

Startovné OPEN 500Kč

Startovné JUNIOR 250 Kč

Cattle fee 700 Kč (poplatek za dobytek vždy pro každou první dvojici jezdec + kůň, 490 Kč za další dvojice)
Office fee 400 Kč (správní poplatek vždy pro každou první dvojici jezdec + kůň, 280 Kč za další dvojice)

Platba startovného a poplatků je možná předcházející večer soutěže a v sobotu od 8 do 9 hodin. Jezdci jsou povinni se dostavit s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné přihlašování opravdu v 9 hodin uzavřít a začít s tvořením startovních listin. Jezdci, kteří dorazí před 9 hodinou, ale k samotnému zápisu se dostanou až po, budou pokutováni. Využijte, prosím, celého časového prostoru.

Do peněžních výher v kategorii Junior a Open se vrací 70% startovného. Pro první tři umístění v každé kategorii a disciplíně naleží pohár. V disciplíně Team Roping bude také vyplácen nejrychlejší čas v obou třídách. 

Start v disciplíně je možné bezplatně stornovat nejpozději 3 dny před konáním rodeo show. V případě neuskutečnění již nahlášeného startu bude účtován storno poplatek ve výši 30% startovného.

Za pozdní nahlášení či změny po uzávěrce bude učtována pokuta ve výši 100 %. Pokuta bude účtována za každou jednu změnu.

Přihlášky

Jezdec musí vyplnit přihlášku ke každému jednotlivému kolu Prorodeo Tour online na adrese www.prorodeo.cz, nejpozději v neděli před konáním rodeo show. Tuto přihlášku je nutno řádně vyplnit dle pokynů ve formuláři nebo nápovědy, jinak na ni nebude brán zřetel. Na základě toho budou připraveny startovní listiny. Za změny v přihlášce po uzávěrce bude učtována pokuta viz výše. 

Týmy pro disciplíny Team Roping budou jezdci nahlašovat při samotném zápisu. 

V případě vícedenních závodů je možné na základě předem podané žádosti ze závažných důvodů absolvovat všechna kola v jeden den. Týká se to jen disciplín, které se ten den jedou. V případě, že jezdec bude chtít odjet všechno v sobotu a jedna disciplína se pojede až v neděli, o tuto disciplínu jezdec přijde. Tato možnost však bude pouze jednou za sportovní sezonu a to pro jednotlivce i pro celý tým. V takovém případě startuje žádající jako první a poté ve vylosovaném pořadí . Výjimka může být udělena maximálně třem jezdcům nebo týmům v rámci jednoho kola ProRodeo Tour. Tuto žádost zasílejte na e- mailovou adresu patova@prorodeo.cz.

 

Ustájení koní

Pro účast v soutěži je nezbytně nutné mít hotová laboratorní vyšetření na infekční anémii koní s negativním výsledkem,provedené v kalendářním roce 2020. Kůň musí být vakcinován proti influenze koní dle schématu daného výrobcem, musí být v imunitě a poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním závodu. Oba tyto úkony musí být řádně zapsané v průkazu koně a opatřené razítkem a podpisem veterináře prodávádějícím tyto úkony! Očkovací průkaz jsou jezdci povini předložit před vyložením koně. 

Koním bez vakcinace, vyšetření nebo s pozitivními výsledky nebude umožněn start v soutěži a bude požadované okamžité opuštění areálu. Ostatní zdravotní požadavky jsou stanoveny zákonem o veřejném svodu koní. 

Apelujeme na všechny jezdce, aby dbali na zdraví a bezpečnost svých i ostatních koní. 

Venkovní box z mobilních dílů 250 Kč / kalendářní den
Vlastní ohrádky 200 Kč / kalendářní den
Kůň bez ustájení 50 Kč / kalendářní den

+ 200 Kč vratná záloha při předání ustajovacího místa v původním stavu

Dotazy ohledně ustájení a rezervace ustájení v mobilních boxech pouze do 19. 7. písemně na: k.patova@prorodeo.cz.
Rezervace je platná pouze po obdržení písemného potvrzení emailem.

!! Je zakázáno vlastní ohrádky napojovat na stávající ohradu !!

Jezdci zodpovídají za sebe a své koně. Za jakékoliv poškození boxu nebo prostor areálu bude jezdci účtována odpovídající částka - možno i zpětně, pokud se na poškození přijde po ukončení soutěže. 

Ubytování

Ubytování v okolí do 10 km:

 

Ostatní ustanovení

Celý seriál se bude řídit platnými pravidly PRCZA!!! Povinností každého jezdce je sledovat aktuální pravidla vypsaných disciplín. Podrobná pravidla disciplín jsou uvedena na stránkách www.prorodeo.cz

Jezdcům bude povolen start s krátkým nebo tříčtvrtečním rukávem při dodržení stylového oděvu, který reprezentuje novodobý rodeový sport.

Každý jezdec (výherce) je zodpovědný za převzetí svojí výhry nebo ocenění. PRCzA z.s. nemá tato ocenění případně výhry za povinnost uchovávat nebo skladovat a nenese za ně tudíž odpovědnost. 

Každý jezdec soutěží na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svého koně. Povinností jezdce je seznámit se s technickým zázemím a přizpůsobit se daným podmínkám. Události jako jsou úrazy a škody organizačním týmem PRCzA z.s. jsou ošetřeny v pojistné smlouvě uzavřené PRCzA z.s.

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.