PROPOZICE PRO JEZDCE

Plánovaný formát závodu: #8 handicap (+/- 2 vteřiny). V případě velkého počtu jezdců se může změnit formát závodu s ohledem na časové bloky udané pořadatelem Friend Festu (progressive, round robin atd.). 

Ve výhrách bude vyplaceno 70 % ze startovného:

1.místo 50 %

2.místo 30 %

3.místo 20 %

Nejrychlejší čas: 2000 CZK

V jednání je možnost také odjet disciplínu Breakaway Roping. Svůj zájem či nezájem o tuto disciplínu uveďte v přihlášce.

 

Přihlášení

Startovné: 2000,- Kč za tým (tj. 1000,- / osobu), jeden jezdec se může přihlásit max. 3x jako header a 3x jako heeler.

Startovní listiny se uzavírají 10. 8. 2021 - JE PROTO NUTNÉ PŘIHLÁSIT SE NEJDÉLE V TENTO DATUM!

Svou přihlášku zašlete formou e-mailu na k.patova@prorodeo.cz. Přihláška musí obsahovat následující informace:

  • jméno a příjmení jezdce
  • počet zamlouvaných boxů
  • zda má jezdec zájem o disciplínu Breakaway Roping

Pokud se chce zúčastnit jako hlavař, musí také obsahovat:

  • známku 
  • jméno koně
  • jméno nohařů + jejich známky

Pokud se chce zúčastnit jako nohař, musí také obsahovat:

  • známku
  • jméno koně
  • jména hlavařů + jejich známky

Přihláška musí být čitelná, správně a plně vyplněná. Přihláška, ve které budou chybět informace, nebude považována za správně odeslanou. Přihlášky hlavařů a nohařů se musí shodovat.

Za pozdější změny bude účtováno 100 % za tým.

Ropeři, kteří nemají známku přidělenou asociací PRCzA (https://www.prorodeo.cz/jezdci-prorodeo-tour/znamky-jezdcu.php) a mají se zájem zúčastnit závodu musí o známku sami zažádat emailem na k.patova@prorodeo.cz.

 

Ustájení 

Ustájení: 250 Kč / box / den

Vratná záloha za box: 200Kč / box /den

Nutné zamluvit nejpozději do 10. 8. 2021 emailem na k.patova@prorodeo.cz. Každý kůň je povinen mít zamluvené ustájení, z organizačních důvodů není možné koně v areálu uvazovat ani stavět vlastní ohrádky. 
Kůň, který nebude předem nahlášen, nebude vpuštěn do areálu.

 

Veterinární podmínky

Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.

Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

Rhinopneumonie koní:

a)      Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění  

nebo 

b)      kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru vzorku). 

 

Všechny tyto úkony musí být řádně zapsané v průkazu koně a opatřené razítkem a podpisem veterináře provádějícím tyto úkony! Očkovací průkaz jsou jezdci povinni předložit před vyložením koně. 

Koním bez vakcinace, vyšetření nebo s pozitivními výsledky nebude umožněn start v soutěži a bude požadované okamžité opuštění areálu. Ostatní požadavky jsou stanoveny zákonem o veřejném svodu koní. 

Apelujeme na všechny jezdce, aby dbali na zdraví a bezpečnost svých i ostatních koní.

 

Program závodů

Program závodů: https://friendsfest.cz/cs/program

 

12.15 - 13.15 kvalifikační kola

15.00 - 16.00 kvalifikační kola

17.30 - 18.00 slavnostní nástup všech jezdců

18.45 - 19.15 finále (nejlepší týmy) + vyhlášení vítězů

 

Cut pro finálové kolo bude stanoven v průběhu soutěže.

Přesný časový rozvrh bude upřesněn na místě v den konání akce.
Disciplíny se řídí platnými pravidly PRCzA a CZTRA.

 

Obecné informace

Příjezd do areálu možný již od pátku, v sobotu nejdéle do 9.30, poté již pořadatel Friend Festu neumožní vjezd do areálu. V tento čas také všichni jezdci a wrangleři obdrží festivalové náramky, bez nichž nebude možné se na akci pohybovat.

 

Vstupné pro jezdce je zdarma.

 

V rámci pořádání festivalu bude v místě i v nočních hodinách hrát hudba, během doprovodného programu může zaznít střelba nebo jiné hlasité rány. Festival ukončí ve 21,30 ohňostroj.

Místo na parkování bude velmi omezené – cca. 50 x30 metrů pro všechny jezdce, prosíme tedy parkovat s co největší úsporou místa. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.