PROPOZICE – TEAM ROPING JACKPOT FRIENDS FEST 2022

Program závodů: https://friendsfest.cz/cs/program

12.15 - 13.15 první kvalifikační kolo
15.00 - 16.00 druhé kvalifikační kolo
17.45 - 18.00 slavnostní nástup všech jezdců
18.00 - 19.15 short go + vyhlášení vítězů

Příjezd do areálu možný již od pátku, v sobotu nejdéle do 9.30, poté již pořadatel Friend Festu neumožní vjezd do areálu. V tento čas také všichni jezdci a wrangleři obdrží festivalové náramky, bez nichž nebude možné se na akci pohybovat. Přesný časový rozvrh bude upřesněn na místě v den konání akce.

Vstupné pro jezdce je zdarma.

Přihlášky

Pro přihlášení, prosíme, vyplňte přihlášku a zašlete ji na e-mail k.patova@prorodeo.cz. Přihlášku lze vyplnit elektronicky či ručně a poté naskenovat. Přihláška musí být čitelná, správně a plně vyplněná. Přihláška, ve které budou chybět potřebné informace, nebude považována za správně odeslanou. Startovní listiny se uzavírají 7. 8. 2022 - JE PROTO NUTNÉ PŘIHLÁSIT SE NEJDÉLE V TENTO DATUM! Za pozdější změny bude účtováno 100 % za tým. Disciplíny se řídí platnými pravidly PRCzA a CZTRA.

Startovné

Startovné: 2000,- Kč za tým (tj. 1000,- / osobu), jeden jezdec se může přihlásit max. 3x jako header a 3x jako heeler. Cut pro short go bude upřesněn v průběhu závodu. Dle počtu přihlášených týmů se může změnit formát závodu – bude upřesněno v den závodu.

Ustájení

Boxové ustájení: 250 Kč / box / den
Vratná záloha za box: 500 Kč / box
Nutné zamluvit nejpozději do 7. 8. 2022 emailem na nyklova@prorodeo.cz. Ustájení je povinné zamluvit pro každého koně. Z bezpečnostních důvodů není možné koně v areálu uvazovat ani stavět vlastní ohrádky. Kůň, který nebude předem nahlášen, nebude vpuštěn do areálu.

Výhry

Ve výhrách bude vyplaceno 70 % ze startovného:
1.místo 50 %
2.místo 30 %
3.místo 20 %
nejrychlejší čas: 2000 CZK

Veterinární podmínky

Musí být splněny následující podmínky:

  • Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního sché-matu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.
  • Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
  • Kůň pocházející z členské země EU musí být doprovázen veterinárním osvědčením (TRACES), vydaným příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 143 nařízení (EU) 2016/429, a splňujícím náležitosti dle čl. 76 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

Všechny tyto úkony musí být řádně zapsané v průkazu koně a opatřené razítkem a podpisem veterináře provádějícím tyto úkony! Očkovací průkaz jsou jezdci povinni předložit před vylo-žením koně. Koním bez vakcinace, vyšetření nebo s pozitivními výsledky nebude umožněn start v soutěži a bude požadované okamžité opuštění areálu. Ostatní požadavky jsou stanoveny zákonem o veřejném svodu koní.

Apelujeme na všechny jezdce, aby dbali na zdraví a bezpečnost svých i ostatních koní.

V rámci pořádání festivalu bude v místě i v nočních hodinách hrát hudba, během doprovodného programu může zaznít střelba nebo jiné hlasité rány. Festival končí ve 21,45 ohňostrojem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Přílohy

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení