Propozice 3. kolo, Halter Valley, 17. -18. 6. 2023

Sobota + neděle dospělí 18 let a více 150,– Kč děti* 70,–Kč
Sobota dospělí 120,– Kč děti* 60,–Kč
Neděle dospělí 70,– Kč děti* 30,–Kč

Každý jezdec má nárok na jednoho pomocníka. Vstupné pro jezdce a jeho pomocníka je zdarma.
Snídaně probíhají v Buffalo Burger dle denní nabídky od 7.30 – 10.00 hodin.

Rodeo Show
Sobota 9–18 hod.
Neděle 9–15 hod.

Videozáznamy ze závodů Prorodeo Tour pro osobní potřebu jsou na PRCzA soutěžích povoleny, nicméně komerční využití nebo živé vysílání, umisťování veřejně na internet, prodej nebo šíření záznamů nebo fotografií je zakázáno, vyjma akreditovaných fotografů.

Program závodů

Grand Entry – slavnostní zahájení s vlajkami a hymnami 13.00 hod.
(Účast na tomto zahájení, s koněm či bez, je slušnost a prestiž každého jezdce. Umožněn bude vstup pouze jezdcům v plném westernovém oděvu včetně klobouku.)

Ranch Cutting 1.go
Breakaway Roping 1.go
Team Penning 1.go + junior
Team Roping 1.go
Ranch Sorting 1.go + junior
Ranch Cutting 2.go
Team Roping 2.+ short go
Ranch Sorting 2.+ short go
Breakaway Roping 2.go
3 Man 2 Gates 2.+ short go

Třídy
Team Penning
• #OPEN, #10 Incentive
• #8
Ranch Sorting
• #OPEN, #8 Incentive
• #6
Team Roping
• #OPEN
• #7

 V každé třídě mají jezdci povolené tři starty.
 Formát soutěže bude určen na základě počtu přihlášených jezdců.
 Cut pro jednotlivé disciplíny bude stanoven v průběhu soutěže.
 Známky jsou jezdcům přidělovány prezidiem PRCzA, pokud si o ně včas zažádají. V případě chybné klasifikace jezdců si prezidium PRCzA vyhrazuje právo na změnu známky po odjetí soutěže (tedy i v průběhu závodní sezóny).
 U všech disciplín je povinností jezdců si po vyvěšení startovních listin zkontrolovat správnost vypsaných týmů a případné nedostatky okamžitě hlásit; v průběhu závodního dne již nebudou možné jakékoliv opravy.

JUNIOR
– Junior třída pro mládež do 15 let včetně. Při dovršení 16 let věku před konáním prvního rodea sezony musí již jezdec startovat v kategorii open.
– Junior se může účastnit libovolných disciplín z kategorie OPEN, hodnocen v nich bude společně s dospělými a nebude mít nárok na slevu ze startovného. Bude zvýhodněn startem v třídě Limited.
– Při registraci na první závody pro rok 2022 bude požadován souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s účastí dítěte.
– ! DO 15 LET VČETNĚ MUSÍ VŠECHNA MLÁDEŽ POVINNĚ STARTOVAT S OCHRANNOU PŘILBOU NA HLAVĚ! Od 16 do 18 let mohou startovat bez ochranné přilby (v klobouku) pouze v případě předložení písemného souhlasu od rodiče nebo zákonného zástupce.

Minimální počet startujících pro otevření disciplíny/kategorie/třídy je 5 jezdců či týmů.

Časový rozvrh bude upřesněn na místě v den konání. Disciplíny se řídí platnými pravidly PRCZA a CZTRA.
Jezdec má povinnost nastoupit do arény nejpozději 30 sec od vyhlášení jeho jména. Startovní listiny jsou vyvěšeny předem, moderátor i přesto upozorňuje na vstup.

Startovné, poplatky a výhry
Startovné OPEN 500Kč
Startovné Incentive třídy 250Kč
Startovné JUNIOR 250 Kč

Cattle fee 700 Kč poplatek za dobytek vždy pro každou první dvojici jezdec + kůň, 490 Kč za další dvojice.
Office fee 400 Kč správní poplatek vždy pro každou první dvojici jezdec + kůň, 280 Kč za další dvojice.

Platba startovného a poplatků je možná předcházející večer soutěže a v sobotu od 7 do 8 hodin. Jezdci jsou povinni se dostavit s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné přihlašování opravdu v 8 hodin uzavřít a začít s tvořením startovních listin. Jezdci, kteří dorazí před 8 hodinou, ale k samotnému zápisu se dostanou až po, budou pokutováni. Využijte, prosím, celého časového prostoru.

Pokud se jezdci účastní disciplíny na dvou koních, nebo se disciplíny účastní více jezdců na jednom koni, je jejich povinností tuto skutečnost uvést v pátek či v sobotu u zápisu. V případě, že tuto skutečnost neuvedou a budou ve startovní listině ihned po sobě, musí startovat v tomto pořadí (tzn. stihnou nastoupit do 30 sec), nelze jej měnit v průběhu soutěže.

Do peněžních výher ve všech kategoriích se vrací 70 % startovného. Pro první tři umístění v každé kategorii a disciplíně náleží pohár.

Přihlášky
Jezdec musí vyplnit přihlášku ke každému jednotlivému kolu Prorodeo Tour online na adrese www.prorodeo.cz, nejpozději v neděli před konáním rodeo show. Tuto přihlášku je nutno řádně vyplnit dle pokynů ve formuláři nebo nápovědy, jinak na ni nebude brán zřetel. Na základě toho budou připraveny startovní listiny.
Podání přihlášky po termínu bude penalizováno jednorázovou pokutou. Start v disciplíně je možné bezplatně stornovat nejpozději 5 dní před konáním rodeo show.

Změny po uzávěrce budou pokutovány v den konání závodů ve výši 100 % za každou provedenou změnu všem jezdcům v týmu.

V případě vícedenních závodů je možné na základě předem podané žádosti ze závažných důvodů absolvovat všechna kola v jeden den. Týká se to jen disciplín, které se ten den jedou. V případě, že jezdec bude chtít odjet všechno v sobotu a jedna disciplína se pojede až v neděli, o tuto disciplínu jezdec přijde. Jezdci startující pouze v sobotu přicházejí o možnost startovat v Short go. Tato možnost však bude pouze jednou za sportovní sezónu, a to pro jednotlivce i pro celý tým. V takovém případě startuje žádající jako první a poté ve vylosovaném pořadí. Výjimka může být udělena maximálně třem jezdcům nebo týmům v rámci jednoho kola ProRodeo Tour. Tuto žádost zasílejte na e-mailovou adresu patova@prorodeo.cz. Je třeba, aby za vás někdo u zápisu potvrdil disciplíny, které chcete jet, a zaplatil startovné a poplatky.
Kůň smí v disciplíně startovat s různými jezdci libovolně. V případě viditelné únavy může být ze soutěže tento kůň vyloučen na základě rozhodnutí pořadatele, veterináře nebo rozhodčího.

Veterinární podmínky
Pokud nebudou splněny následující podmínky, nebude vám umožněn start.

• Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.
• Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
• Kůň pocházející z členské země EU musí být doprovázen veterinárním osvědčením (TRACES). Kůň pocházející ze třetí země pak platným dokumentem CHED a kopií veterinárního osvědčení.
• Kůň musí splňovat požadavky na označení – slovní a grafický popis, mikročip, případně výžeh (výžeh je povolen jen u koní, kterým je dle MZe udělena výjimka).

Všechny tyto úkony musí být řádně zapsané v průkazu koně a opatřené razítkem a podpisem veterináře provádějícím tyto úkony! Očkovací průkaz jsou jezdci povinni předložit před vyložením koně.
Koním bez vakcinace, vyšetření nebo s pozitivními výsledky nebude umožněn start v soutěži a bude požadované okamžité opuštění areálu. Ostatní požadavky jsou stanoveny zákonem o veřejném svodu koní.
Apelujeme na všechny jezdce, aby dbali na zdraví a bezpečnost svých i ostatních koní.

Ustájení koní

Pevný vnitřní box se stájovými rohožemi 400 Kč / kalendářní den
Venkovní box z mobilních dílů 300 Kč / kalendářní den
Vlastní ohrádky (možné po naplnění boxů) 200 Kč / kalendářní den
Kůň bez ustájení 100 Kč / kalendářní den

300 Kč vratná záloha při předání ustájovacího místa v původním stavu

Dotazy ohledně ustájení a rezervace v mobilních boxech pouze do 11. 6. písemně na: k.patova@prorodeo.cz.
Rezervace je platná pouze po obdržení písemného potvrzení emailem.
Je zakázáno vlastní ohrádky napojovat na stávající ohradu.
Jezdci jsou zodpovědní za sebe a svá zvířata, a jsou povinni bezprostředně uhradit škody (v rámci celého areálu) způsobené svými koňmi nebo svým chováním (např. otvírací branky u některých panelů/boxů).

Ubytování

Ubytování v okolí do 10 km:
 penzion Haydnův dům, Dolní Lukavice, www.dolnilukavice.cz
 penzion Alfa, Přeštice, www.pension-alfa.cz
 penzion U Franty, Přeštice, www.penzion-ufranty.cz
 hotel Sport, Přeštice, http://hotelsportprestice.cz/
 penzion Country-Relax, Roupov, www.galloway-farma.cz

Ostatní ustanovení
Celý seriál se bude řídit platnými pravidly PRCZA!!! Povinností každého jezdce je sledovat aktuální pravidla vypsaných disciplín. Podrobná pravidla disciplín jsou uvedena na stránkách www.prorodeo.cz.
Jezdcům bude povolen start s krátkým nebo tříčtvrtečním rukávem při dodržení stylového oděvu, který reprezentuje novodobý rodeový sport.
Každý jezdec (výherce) je zodpovědný za převzetí svojí výhry nebo ocenění. PRCzA z.s. nemá tato ocenění případně výhry za povinnost uchovávat nebo skladovat a nenese za ně tudíž odpovědnost.
Každý jezdec soutěží na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svého koně. Povinností jezdce je seznámit se s technickým zázemím a přizpůsobit se daným podmínkám.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení