Prohlášení prezidia PRCzA

Prohlášení prezidia PRCzA z.s.

Vážení závodníci, obchodní partneři, fanoušci rodeí i spoluorganizátoři,

od počátku letošního ročníku se řada nejen sportovních stájí potýká ze závažnou hříběcí nákazou, kvůli které se nemálo závodníků nezúčastnilo dosavadních závodů a kvůli které již došlo ke zrušení tří kol soutěže. Nejenže je objektivnost seriálu značně zkreslená, ale především míra rizika nákazy je již příliš vysoká. Ochrana zvířat (všeobecně Animal Welfare) je jednou ze zásad, které si PRCzA vzala za své. Rozhodli jsme se eliminovat možnost nákazy v rámci našich možností. Přistoupili jsme k razantnímu kroku a dali tak prostor ke zklidnění situace.

Na mimořádném setkání rozhodlo prezídium Pro Rodeo Czech Association o zrušení Prorodeo Tour 2018.

Současně jsme došli k závěru, že malý odpočinek od mnoha let pořádání závodů napomůže znovunabytí sil jednotlivých aktérů seriálu a ještě něčeho, čím jsme před mnoha léty oplývali a co jsme v evolučním procesu vývoje Prorodea tour částečně ztratili. Setkávání se kovbojských přátel v jeho počátcích, společné večery a závodění pro radost i body do šampionátu spolu s organizační připraveností dalo vzniknout nejen celorepublikově uznávanému poloprofesionálnímu seriálu závodů. Prorodeo uvedlo do života nové disciplíny, nová pravidla a celkově nové pojetí rodea v Čechách. Inspirovali jsme některé z našich kolegů a kamarádů ke vzniku nových uskupení, kteří začali pořádat podle nastaveného modelu a pravidel svá sportovní klání na vlastních rančích nebo jim blízkých. Po devíti letech, kdy byla PRCzA tahounem westernového sportu v České republice, cítíme potřebu „restartu" organizace.

Týdny volna tedy budeme věnovat přípravě nového konceptu závodů, reflektující trend v jiných pořadatelských zemích – profesionalizace a specializace westernového sportu. Tento nový koncept bychom Vám rádi představili a tímto si Vás dovolujeme pozvat na mimořádnou zářijovou valnou hromadu PRCzA, kde budou i zástupci našich partnerů, seznámíme Vás se zdravým hospodařením asociace a navrhneme Vám naše představy o směřování rodeové soutěže v ČR (termín VH bude sdělen s dostatečným předstihem). Uděláme vše proto, abychom udrželi stávající aktivní jezdce a přivedli do našich řad nové či staronové závodníky ze širšího okolí.

Po dobu výluky závodů bude možné po předchozí telefonické domluvě na aréně Halter Valley uspořádat společné tréninky či setkání.
Dovolte nám popřát Vám hezké léto a těšíme se na setkání s Vámi na začátku podzimu.

Prezidium PRCzA z.s. 

Archiv starších zpráv